Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 22/02/2008 10:04

送薛秀才南遊

姑蘇城外柳初凋,
同上江樓更寂寥。
繞壁舊詩塵漠漠,
對窗寒竹雨瀟瀟。
憐君別路隨秋雁,
盡我離觴任晚潮。
從此草玄應有處,
白雲青嶂一相招。

 

Tống Tiết tú tài nam du

Cô Tô thành ngoại liễu sơ điêu,
Đồng thượng giang lâu cánh tịch liêu.
Nhiễu bích cựu thi trần mạc mạc,
Đối song hàn trúc vũ tiêu tiêu.
Liên quân biệt lộ tuỳ thu nhạn,
Tận ngã ly thương nhậm vãn triều.
Tòng thử thảo huyền ưng hữu xứ,
Bạch vân thanh chướng nhất tương chiêu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thành Cô Tô liễu vừa tàn úa
Cùng lên lầu hiu quạnh bên sông
Bụi phủ mờ thơ xưa trên vách
Mưa rì rào trúc lạnh ngoài song
Lối chia tay thương anh theo nhạn
Rượu biệt ly tôi cạn nước ròng
Đến nơi ấy cỏ cây tươi tốt
Đón chào anh mây trắng núi lam

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Cô Tô, dương liễu nhuốm úa rồi,
Lầu sông hiu quạnh bác cùng tôi.
Thơ xưa trên vách mờ bụi phủ,
Trúc lạnh trước song đẫm mưa rơi.
Tiết thu nhạn dõi lộ trình bác,
Sông chiều tôi cạn chén ly bôi.
Ở nơi cây cỏ sậm màu ấy,
Núi xanh mây trắng sẳn đón người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Ngoài Cô Tô liễu chớm tiêu điều
Lầu bến cùng lên lắm tịch liêu.
Đầy vách thơ xưa tro bụi bám
Ngang song trúc lạnh gió mưa xiêu.
Thương anh rẽ lối cùng chim nhạn
Nào tớ cạn ly kịp nước triều.
Từ độ cỏ nơi này ảm đạm
Núi xanh mây trắng tiễn chào theo.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Cô Tô thành rặng liễu đìu hiu
Cùng bước lên lầu thêm tịch liêu.
Quanh vách thơ xưa, bụi lớp lớp
Trước song trúc lạnh, mưa phiêu phiêu!
Lối chia tay, bác theo thu nhạn
Ly rượu biệt, tôi cạn cuối triều.
Đến đấy là nơi hoa cỏ tốt
Núi xanh mây trắng cùng mời chiều!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thành Cô Tô liễu vừa xơ xác
Cùng bước lên lầu các quạnh hiu
Trên tường thơ cũ bụi nhiều
Ngoài song mưa tạt tiêu điều bụi tre
Thương ông nhạn di cư bầu bạn
Chén biệt ly tôi cạn với triều
Từ đây đồng cỏ cô liêu
Núi xanh mây trắng sẽ chiều đãi ông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời