陳宮怨其二

地雄山險水悠悠,
不信隋兵到石頭。
玉樹後庭花一曲,
與君同上景陽樓。

 

Trần cung oán kỳ 2

Địa hùng sơn hiểm thuỷ du du,
Bất tín Tuỳ binh đáo Thạch Đầu.
"Ngọc thụ hậu đình hoa" nhất khúc,
Dữ quân đồng thượng Cảnh Dương lâu.

 

Dịch nghĩa

Đất mạnh núi hiểm nước sông mênh mông
Không tin quân Tuỳ đến Thạch Đầu
"Ngọc thụ hậu đình hoa" một khúc
Sẽ cùng bệ hạ lên lầu Cảnh Dương.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Núi cao đất hiểm sông sâu
Dễ gì địch đến Thạch Đầu mà tin
Khúc hoa Ngọc Thụ Hậu Đình
Bên lầu ca múa tạ tình chúa công.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Đường ngoằn núi hiểm nước xa sâu,
Chẳng ngỡ Tùy binh đến Thạch Đầu.
"Ngọc thụ hậu đình hoa" một khúc,
Cùng ai thẳng bước Cảnh Dương lầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Đất hùng núi hiểm nước thâm sâu,
Chẳng thể quân Tuỳ đến Thạch Đầu.
Nhạc trổi Hậu Đình Hoa dậy khúc,
Lầu Dương với chúa vui đêm thâu !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sông mênh mông đất hùng núi hiểm
Không tin Tuỳ quân đến Thạch Đầu
“Hậu đình hoa” với nàng hầu
Cùng quân vương kéo lên lầu Cảnh Dương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời