Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài thơ)
[1]

Bạc Tần Hoài

114.91
Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Mục
25 trả lời, 30885 lượt xem, 16 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/05/2005 02:44

Kim Lăng hoài cổ

Trung Quốc » Trung Đường » Lưu Vũ Tích » Thi
1 trả lời, 2195 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 21/04/2014 14:34

Kim Lăng ngũ đề - Đài Thành

Trung Quốc » Trung Đường » Lưu Vũ Tích » Thi
3 trả lời, 1803 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 21/04/2014 15:09

Phá Trần

Trung Quốc » Vãn Đường » Uông Tuân
1 trả lời, 1020 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 28/06/2014 22:32

Trần cung oán kỳ 1

Trung Quốc » Vãn Đường » Hứa Hồn
5 trả lời, 1627 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/10/2006 14:36

Trần cung oán kỳ 2

Trung Quốc » Vãn Đường » Hứa Hồn
4 trả lời, 1654 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/10/2006 14:37

Tuỳ cung (Tử tuyền cung điện toả yên hà)

Trung Quốc » Vãn Đường » Lý Thương Ẩn
10 trả lời, 3661 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 26/12/2005 13:27

Vịnh Trần Hậu Chủ

Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
2 trả lời, 484 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 30/04/2020 22:54

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài thơ)
[1]
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Từ khoá: Trần Hậu Chủ