Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài thơ)
[1]

Bạc Tần Hoài

144.86
Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Mục
27 trả lời, 45560 lượt xem, 18 người thích
Do Vanachi gửi ngày 23/05/2005 02:44

Kim Lăng hoài cổ

11.00
Trung Quốc » Trung Đường » Lưu Vũ Tích » Thi
2 trả lời, 3353 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 22/04/2014 14:34

Kim Lăng ngũ đề - Đài Thành

Trung Quốc » Trung Đường » Lưu Vũ Tích » Thi
4 trả lời, 2891 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 22/04/2014 15:09

Phá Trần

Trung Quốc » Vãn Đường » Uông Tuân
1 trả lời, 1430 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 29/06/2014 22:32

Trần cung oán kỳ 1

Trung Quốc » Vãn Đường » Hứa Hồn
5 trả lời, 2072 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 23/10/2006 14:36

Trần cung oán kỳ 2

Trung Quốc » Vãn Đường » Hứa Hồn
4 trả lời, 1988 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 23/10/2006 14:37

Tuỳ cung (Tử tuyền cung điện toả yên hà)

Trung Quốc » Vãn Đường » Lý Thương Ẩn
10 trả lời, 5168 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 27/12/2005 13:27

Vịnh Trần Hậu Chủ

15.00
Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
1 trả lời, 1101 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 01/05/2020 22:54

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài thơ)
[1]
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Từ khoá: Trần Hậu Chủ