08/07/2022 00:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trần cung oán kỳ 2
陳宮怨其二

Tác giả: Hứa Hồn - 許渾

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 23/10/2006 14:37

 

Nguyên tác

地雄山險水悠悠,
不信隋兵到石頭。
玉樹後庭花一曲,
與君同上景陽樓。

Phiên âm

Địa hùng sơn hiểm thuỷ du du,
Bất tín Tuỳ binh đáo Thạch Đầu[1].
"Ngọc thụ hậu đình hoa[2]" nhất khúc,
Dữ quân đồng thượng Cảnh Dương lâu[3].

Dịch nghĩa

Đất mạnh núi hiểm nước sông mênh mông
Không tin quân Tuỳ đến Thạch Đầu
"Ngọc thụ hậu đình hoa" một khúc
Sẽ cùng bệ hạ lên lầu Cảnh Dương.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Núi cao đất hiểm sông sâu
Dễ gì địch đến Thạch Đầu mà tin
Khúc hoa Ngọc Thụ Hậu Đình
Bên lầu ca múa tạ tình chúa công.
[2] Tên khúc hát do Trần Hậu Chủ và các nhạc sư, cung nữ sáng tác.
[1] Núi Thạch Đầu ở huyện Giang Ninh tỉnh Giang Tô.
[3] Lầu Cảnh Dương trong cung Cảnh Dương ở Nam Kinh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hứa Hồn » Trần cung oán kỳ 2