金陵懷古

潮滿冶城渚,
日斜征虜亭。
蔡洲新草綠,
幕府舊煙青。
興廢由人事,
山川空地形。
後庭花一曲,
幽暗不堪聽。

 

Kim Lăng hoài cổ

Triều mãn Dã thành chử,
Nhật tà Chinh Lỗ đình.
Sái Châu tân thảo lục,
Mạc Phủ cựu yên thanh.
Hưng phế do nhân sự,
Sơn xuyên không địa hình.
"Hậu đình hoa" nhất khúc,
U ám bất kham thinh.

 

Dịch nghĩa

Nước triều dâng ngập cù lao Dã,
Mặt trời lặn nơi đình Chinh Lỗ.
Cỏ trên cù lao Sái xanh non,
Sương khói trên núi Mạc Phủ vẫn màu lam như xưa.
Triều đại hưng phế là việc của con người,
Chứ hình thể núi sông vẫn trơ trơ.
Một đoạn của bài ca "Hậu đình hoa" vọng lên,
Điệu buồn u ám nghe không nổi.


Kim Lăng nay là thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nước triều dâng ngập cù lao Dã
Phía tây đình Chinh Lỗ bóng tà
Cỏ cù lao Sái mượt mà
Trên non Mạc Phủ sương mờ như xưa
Việc hưng phế là do người tạo
Chứ núi sông diện mạo trơ trơ
"Hậu đình hoa" khúc thoảng đưa
Điệu buồn u ám người nghe não lòng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cù lao Dã ngập, nước triều dâng
Chinh Lỗ nơi mặt trời lặn dần.
Cỏ biếc xanh non trên đảo Sái,
Khói sương Mạc Phủ núi màu lam.
Phế hưng triều đại do người tạo,
Hình thể núi sông vẫn vững vàng.
Một đoạn “Hậu đình hoa” vọng đến,
Điệu buồn u ám động tâm can.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời