Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 16/10/2008 03:16

早發天台中岩寺度關嶺次天姥岑

來往天台天姥間,
欲求真訣駐衰顏。
星河半落岩前寺,
雲霧初開嶺上關。
丹壑樹多風浩浩,
碧溪苔淺水潺潺。
可知劉阮逢人處,
行盡深山又是山。

 

Tảo phát Thiên Thai Trung Nham tự độ Quan Lĩnh thứ Thiên Mụ sầm

Lai vãng Thiên Thai, Thiên Mụ gian,
Dục cầu chân quyết trú suy nhan.
Tinh hà bán lạc nham tiền tự,
Vân vụ sơ khai lĩnh thượng quan.
Đơn hác thụ đa phong hạo hạo,
Bích khê đài thiển thuỷ sàn sàn.
Khả tri Lưu Nguyễn phùng nhân xứ,
Hành tận thâm sơn hựu thị sơn.

 

Dịch nghĩa

Đi qua đi lại giữa núi Thiên Mụ trong vùng Thiên Thai
Muốn tìm chân quyết để giữ cho gương mặt không bị già
Sông Ngân Hà đã chìm một nửa bên chùa trước vách núi
Khói mây vừa mới toả ra mé quan ải trên non cao
Trong hang hóc đỏ tươi, cây cối rập, gió thổi ào ào
Khe nước xanh biếc rêu mọc thưa nước chảy tí tách
Có biết Lưu Nguyễn gặp tiên ở đâu không nhỉ
Đi sâu vào trong núi lại gặp thêm núi


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Thiên Mụ, Thiên Thai cứ lại qua
Mong tìm chân quyết dưỡng thân già
Chùa hang nửa dải Ngân Hà rụng
Cổng núi bày hình ráng móc sa
Gió hốc cây son lồng lộng thổi
Nước khe rêu biếc tỉ tê ca
Chàng Lưu gặp khách nơi đây nhỉ?
Lớp lớp trùng trùng núi tiếp xa


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Thiên Thai, Thiên Mỗ vãng lai
Muốn tìm chân quyết đổi thay mặt già
Ngân Hà nửa ngả chùa xa
Khói mây mới mở cửa mờ trên non
Gió cây man mác hang son
Khe xanh rêu mọc nước tuôn rì rì
Gặp tiên Lưu Nguyễn chỗ ni
Đi qua núi nọ núi kia liền liền


Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Thiên Thai, Thiên Mụ, lại qua,
Pháp mầu, cầu để mặt ta khỏi già.
Trung Nham, xuống nửa Ngân Hà,
Mù tan, Quan Lĩnh hiện ra cổng chùa.
Như son, hang núi, gió lùa,
Khe xanh róc rách, nước vừa chảy ra.
Nguyễn, Lưu, xưa gặp tiên nga,
Đi vào núi thẳm, vẫn là núi thôi...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Qua lại giữa Thiên Thai Thiên Mụ
Muốn tìm ra thần chú ngăn già
Trước chùa đang lặn tinh hà
Khói mây vừa mới toả ra ải ngoài
Trong hang son cỏ cây rậm rạp
Suối biếc rêu lác đác bên bờ
Nguyễn Lưu tiên gặp ngày xưa
Ta nay chỉ thấy núi trơ trùng trùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thiên Thai, Thiên Mỗ lối đi qua
Chân quyết cầu mong để khỏi già
Sao ngã bên chùa hang vắng vẻ
Mây tan rõ cảnh núi xa xa
Khe son hơi thắm làn mây động
Suối biếc rêu dày tiếng nước sa
Lưu Nguyễn gặp tiên nơi đó nhỉ
Núi xa đi hết gặp non xa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời