05/12/2020 23:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tảo phát Thiên Thai Trung Nham tự độ Quan Lĩnh thứ Thiên Mụ sầm
早發天台中岩寺度關嶺次天姥岑

Tác giả: Hứa Hồn - 許渾

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 16/10/2008 03:16

 

Nguyên tác

來往天台天姥間,
欲求真訣駐衰顏。
星河半落岩前寺,
雲霧初開嶺上關。
丹壑樹多風浩浩,
碧溪苔淺水潺潺。
可知劉阮逢人處,
行盡深山又是山。

Phiên âm

Lai vãng Thiên Thai[1], Thiên Mụ[2] gian,
Dục cầu chân quyết trú suy nhan.
Tinh hà bán lạc nham tiền tự,
Vân vụ sơ khai lĩnh thượng quan.
Đơn hác thụ đa phong hạo hạo,
Bích khê đài thiển thuỷ sàn sàn.
Khả tri Lưu Nguyễn phùng nhân xứ,
Hành tận thâm sơn hựu thị sơn.

Dịch nghĩa

Đi qua đi lại giữa núi Thiên Mụ trong vùng Thiên Thai
Muốn tìm chân quyết để giữ cho gương mặt không bị già
Sông Ngân Hà đã chìm một nửa bên chùa trước vách núi
Khói mây vừa mới toả ra mé quan ải trên non cao
Trong hang hóc đỏ tươi, cây cối rập, gió thổi ào ào
Khe nước xanh biếc rêu mọc thưa nước chảy tí tách
Có biết Lưu Nguyễn gặp tiên ở đâu không nhỉ
Đi sâu vào trong núi lại gặp thêm núi

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Thiên Mụ, Thiên Thai cứ lại qua
Mong tìm chân quyết dưỡng thân già
Chùa hang nửa dải Ngân Hà rụng
Cổng núi bày hình ráng móc sa
Gió hốc cây son lồng lộng thổi
Nước khe rêu biếc tỉ tê ca
Chàng Lưu gặp khách nơi đây nhỉ?
Lớp lớp trùng trùng núi tiếp xa
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
[1] Núi ở Thai Châu, tỉnh Chiết Giang, có nhiều thắng cảnh như Đồng Bách quán, Vạn Niên tự, Đào Nguyên,...
[2] Núi ở tây bắc huyện Thiên Thai.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hứa Hồn » Tảo phát Thiên Thai Trung Nham tự độ Quan Lĩnh thứ Thiên Mụ sầm