Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch
1 người thích
Từ khoá: Đường Huyền Tông (2)

Một số bài cùng từ khoá

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 16/10/2008 03:04

驪山

聞說先皇醉碧桃,
日華浮動郁金袍。
風隨玉輦笙歌迥,
雲捲珠簾劍佩高。
鳳駕北歸山寂寂,
龍旟西幸水滔滔。
貴妃沒後巡遊少,
瓦落宮牆見野蒿。

 

Ly sơn

Văn thuyết tiên hoàng tuý Bích Đào,
Nhật hoa phù động uất kim bào.
Phong tuỳ ngọc liễn sinh ca huýnh,
Vân quyển châu liêm kiếm bội cao.
Phụng giá bắc quy sơn tịch tịch,
Long dư tây hạnh thuỷ thao thao.
Quý phi một hậu tuần du thiểu,
Ngoã lạc cung tường kiến dã hao.

 

Dịch nghĩa

Nghe nói Đường Minh Hoàng đời trước thích đào xanh,
Nắng lung linh trên hoàng bào màu nghệ vàng.
Gió theo xe ngọc đưa tiếng sênh đi xa,
Mây cuốn rèm châu cho thấy thanh bảo kiếm treo cao.
Xe phượng (vua Túc Tông) chạy về bắc núi vắng lặng,
Xe rồng (thái thượng hoàng) lánh nạn về tây nước cuồn cuộn.
Sau khi Dương Quý Phi mất, ngài ít xuất cung,
Tại Hoa Thanh cung, ngói rơi trên tường hoang, cỏ dại đã thấy mọc.


Núi Ly nay ở phía đông huyên Lâm Đồng, tỉnh Thiểm Tây. Trên núi có suối nước nóng, Đường Minh hoàng cho xây cung Hoa Thanh tại đó để cùng Dương Quý Phi hưởng lạc. Sau loạn An Sử, nơi đây bỏ hoang, Dương Quý Phi bị thắt cổ chết trên đường cùng Minh Hoàng chạy vào đất Thục. Tác giả vịnh núi Ly trong giai đoạn này.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Nghe nói Huyền Tông đắm Bích Đào
Lung linh nắng gợn áo kim bào
Gió theo xe ngọc lời ca vọng
Mây cuộn rèm châu bóng kiếm cao
Xe ngự sang tây sông bát ngát
Kiệu loan về bắc nước nao nao
Mày ngài đã khuất tuần du ít
Ngói rụng tường hoang cỏ phủ rào


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Nghe nói tiên vương say Bích Đào,
Long lanh hoa nắng rạng hoàng bào.
Gió đưa kiệu ngọc, sênh ca trổi,
Mây cuốn rèm châu, ánh kiếm cao!
Giá phượng bắc thăm, non lặng lẽ,
Cờ rồng tây viếng, nước lao chao.
Quí phi khuất bóng tuần du ít,
Ngói rớt tường cung, thấy dại hao!!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Tiên Hoàng say đắm Bích Đào,
Nắng lên lóng lánh áo bào đầy hoa.
Gió theo xe ngọc, sênh ca,
Rèm châu, mây cuốn, sáng loà gươm treo.
Xe loan về bắc vắng teo,
Kiệu rồng tây tiến, nước reo ào ào.
Mày ngài mất, ít đi sao,
Ngói rơi, tường trống, cỏ cao phủ đầy...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thích đào xanh là vua đời trước,
Áo hoàng bào nắng rực lung linh
Gió đưa xe ngọc tiếng sênh
Rèm châu mây cuốn thấy thanh gươm dài
Khi đi bắc xe rồng núi lặng
Lúc về tây kiệu phụng sông reo
Mày ngài khuất, cảnh buồn teo
Ngói rơi tường trống, cỏ cao thấy dần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời