聽唱山鷓鴣

金穀歌傳第一流,
鷓鴣清怨碧煙愁。
夜來省得曾聞處,
萬里月明湘水秋。

 

Thính xướng “Sơn giá cô”

Kim Cốc ca truyền đệ nhất lưu,
Giá cô thanh oán bích yên sầu.
Dạ lai tỉnh đắc tằng văn xứ,
Vạn lý nguyệt minh Tương thuỷ thu.

 

Dịch nghĩa

Bài ca hạng nhất lưu truyền truyện buồn ở Kim Cốc,
Như tiếng chim giá cô kêu trong sương khói biếc.
Đêm nay tỉnh giấc nghe thấy bài này, nhớ lại đã từng nghe,
Trong một đêm thu trăng sáng trên sông Tương dài vạn dặm.


Sơn giá cô là tên một ca khúc, khi hát lên nghe buồn như tiếng chim giá cô. Chim giá cô giống như gà rừng, tiếng kêu rất buồn thảm.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Xếp hàng đầu truyền từ Kim Cốc
Giá cô buồn, oán đọng sương xanh
Đêm nằm tỉnh giữa âm thanh
Sông Tương, muôn dặm sáng vành trăng thu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Kim Cốc truyền ca xếp hạng đầu,
Gía cô ai oán khói xanh sầu.
Đêm về tỉnh giấc hằng nghe tiếng,
Vạn dặm thu Tương bóng nguyệt làu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Kim Cốc bài ca tiếng đứng đầu,
Giá Cô than oán động mây sầu.
Đêm về tỉnh giấc còn nghe khắp,
Muôn dặm sông Tương ánh  nguyệt thâu !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Kim Cốc bài ca hay tuyệt bậc
Tiếng chim ai oán ngập sương dày
Đêm về tỉnh mộng nghe nơi cũ
Trăng dọi dòng Tương vạn dặm thu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bài ca nhắc truyện buồn Kim Cốc
Như chá cô kêu khóc trong sương
Đêm nay thức giấc bàng hoàng
Đã từng nghe ở sông Tương trăng ngời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời