Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/05/2018 14:10

送杜秀才歸桂林

桂州南去與誰同,
處處山連水自通。
兩岸曉霞千里草,
半帆斜日一江風。
瘴雨欲來楓樹黑,
火雲初起荔枝紅。
愁君路遠銷年月,
莫滯三湘五嶺中。

 

Tống Đỗ tú tài quy Quế Lâm

Quế Châu nam khứ dữ thuỳ đồng,
Xứ xứ sơn liên thuỷ tự thông.
Lưỡng ngạn hiểu hà thiên lý thảo,
Bán phàm tà nhật nhất giang phong.
Chướng vũ dục lai phong thụ hắc,
Hoả vân sơ khởi lệ chi hồng.
Sầu quân lộ viễn tiêu niên nguyệt,
Mạc trệ Tam Tương Ngũ Lĩnh trung.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Xuống nam Châu Quế ai cùng,
Núi non trải khắp đường thông sông dài.
Cỏ bờ ngàn dặm ráng mai,
Nắng nghiêng buồm lấp gió đưa xuôi dòng.
Sắp mưa mù phủ cây phong,
Mây ùn đỏ lũng nhuộm hồng lệ chi.
Tháng ngày hết bởi đường đi,
Đừng dừng Ngũ Lĩnh trệ trì Tam Tương.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ai cùng về miền nam châu Quế
Nơi đó sông và núi thông nhau
Hai bờ cỏ biếc một màu
Cánh buồm lấp nửa, gió chiều trên sông
Mưa khí độc làm phong đen đúa
Vải ánh hồng, mây lú đỏ au
Đường xa năm tháng tiêu hao
Tam Tương, Ngũ Lĩnh đi mau mà về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Về nam châu Quế hởi ai cùng
Xứ núi dài sông nước tự thông.
Ráng sớm hai bờ ngàn dăm cỏ
Gió chiều nửa cánh buồm trôi sông.
Mưa rơi khí độc cây phong ám
Mây phủ đỏ tươi trái vải hồng.
Buồn tháng năm đường anh ruỗi bước
Về mau vùng Ngũ Lĩnh Tam Tương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời