05/12/2022 18:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Đỗ tú tài quy Quế Lâm
送杜秀才歸桂林

Tác giả: Hứa Hồn - 許渾

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/05/2018 14:10

 

Nguyên tác

桂州南去與誰同,
處處山連水自通。
兩岸曉霞千里草,
半帆斜日一江風。
瘴雨欲來楓樹黑,
火雲初起荔枝紅。
愁君路遠銷年月,
莫滯三湘五嶺中。

Phiên âm

Quế Châu nam khứ dữ thuỳ đồng,
Xứ xứ sơn liên thuỷ tự thông.
Lưỡng ngạn hiểu hà thiên lý thảo,
Bán phàm tà nhật nhất giang phong.
Chướng vũ dục lai phong thụ hắc,
Hoả vân sơ khởi lệ chi hồng.
Sầu quân lộ viễn tiêu niên nguyệt,
Mạc trệ Tam Tương Ngũ Lĩnh trung.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Xuống nam Châu Quế ai cùng,
Núi non trải khắp đường thông sông dài.
Cỏ bờ ngàn dặm ráng mai,
Nắng nghiêng buồm lấp gió đưa xuôi dòng.
Sắp mưa mù phủ cây phong,
Mây ùn đỏ lũng nhuộm hồng lệ chi.
Tháng ngày hết bởi đường đi,
Đừng dừng Ngũ Lĩnh trệ trì Tam Tương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hứa Hồn » Tống Đỗ tú tài quy Quế Lâm