寄桐江隱者

潮去潮來洲渚春,
山花如繡草如茵。
嚴陵臺下桐江水,
解釣鱸魚能幾人。

 

Ký Đồng giang ẩn giả

Triều khứ triều lai châu chử xuân,
Sơn hoa như tú thảo như nhân.
Nghiêm Lăng đài hạ Đồng giang thuỷ,
Giải điếu lô ngư năng kỷ nhân?

 

Dịch nghĩa

Xuân về trên bãi sông, nước triều lên rồi xuống,
Hoa núi đẹp như gấm thêu, cỏ êm như tấm đệm.
Dưới đài câu Nghiêm Lăng là dòng sông Đồng,
Mấy ai lý giải được thú ngồi câu cá vược?


Có bản ghi tác giả bài này là Đỗ Mục.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bãi sông xuân nước triều lên xuống
Hoa như thêu, cỏ giống đệm êm
Sông Đồng chảy dưới đài Nghiêm
Ẩn cư câu cá, an nhiên mấy người?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Triều xuống triều lên gợn bãi xuân,
Hoa tươi cỏ biếc đẹp vô ngần.
Sông Đồng bên cạnh đài Nghiêm chảy,
Bao mấy người câu cá vược không?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời