10/08/2022 05:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đại thuỳ thủ
大垂手

Tác giả: Nhiếp Di Trung - 聶夷中

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/08/2014 15:07

 

Nguyên tác

金刀剪輕雲,
盤用黃金縷。
裝束趙飛燕,
教來掌上舞。
舞罷飛燕死,
片片隨風去。

Phiên âm

Kim đao tiễn khinh vân,
Bàn dụng hoàng kim lũ.
Trang thúc Triệu Phi Yến,
Giao lai chưởng thượng vũ.
Vũ bãi Phi Yến tử,
Phiến phiến tuỳ phong khứ.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Dao vàng cắt phiến mây bay
May thành áo hoàng kim lũ
Bảo Triệu Phi Yến mặc vào
Đến trên lòng tay khiêu vũ
Múa xong nàng Phi Yến chết
Từng mảnh theo gió bay đi
Đại thuỳ thủ là tên một điệu múa xưa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nhiếp Di Trung » Đại thuỳ thủ