詠田家

二月賣新絲,
五月糶新谷。
醫得眼前瘡,
剜卻心頭肉。
我愿君王心,
化作光明燭。
不照綺羅筵,
只照逃亡屋。

 

Vịnh điền gia

Nhị nguyệt mại tân ty,
Ngũ nguyệt thiếu tân cốc.
Y đắc nhãn tiền sang,
Oan khước tâm đầu nhục.
Ngã nguyện quân vương tâm,
Hoá tác quang minh chúc.
Bất chiếu ỷ la diên,
Chỉ chiếu đào vong ốc.

 

Dịch nghĩa

Tháng hai bán tơ mới,
Tháng năm bán lúa mới.
Có thuốc cho bệnh nhọt trước mắt,
Như phải khoét thịt trong tim.
Tôi cầu xin lòng nhà vua,
Hoá thành ngọn đuốc sáng.
Đừng chiếu vào những bữa tiệc lụa là,
Mà chỉ chiếu vào những căn nhà bỏ hoang vì chạy loạn.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Tháng hai bán sớm tơ
Tháng năm bán non thóc
Cắt miếng thịt cuống tim
Trị vết thương trước mắt
Ta ước lòng nhà vua
Hoá thành ánh ngọn đuốc
Chẳng soi tiệc hào hoa
Chỉ soi nhà xiêu giạt


Nguồn: Thơ Đường (tập 1), NXB Văn học, 1987
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Tháng hai, tơ mới bán xong,
Tháng năm, thóc mới cũng đong bán rồi.
Vết thương trước mắt mắt, lành thôi,
Cuống tim, phải khoét cho rồi, trốn đâu.
Lòng vua, ta ước từ lâu,
Hoá thành ngọn đuốc một mầu sáng trưng.
Không soi yến tiệc tưng bừng,
Chỉ soi nhà nát khốn cùng chốn quê...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tháng hai đem tơ tầm ra bán
Tới tháng năm thì bán lúa ra
Chi tiền chữa bệnh ngoài da
Cũng đau như cắt tim ra bỏ ngoài
Cầu xin vua đoái hoài dân chúng
Biến tâm thành đuốc sáng tinh vi
Đừng soi chiếu tiệc li bì
Mà soi nhà bỏ hoang vì chiến tranh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Tháng hai bán tơ non
Tháng năm bán thóc ngặt
Khoét thủng thịt trong tim
Chữa lành thương trước mắt
Ta ước tấm lòng vua
Hoá thành đuốc sáng hắt
Chớ dọi tiệc giàu sang
Chỉ dọi nhà xiêu nát


Nguồn: Lê Nguyễn Lưu, Đường thi tuyển dịch - tập 2, NXB Thuận Hoá, 2007
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời