Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Từ khoá: Tần Thuỷ Hoàng (4)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/11/2013 21:06

焚書坑

竹帛煙消帝業虛,
關河空銷祖龍居。
坑灰未冷山東亂,
劉項原來不讀書。

 

Phần thư khanh

Trúc bạch yên tiêu đế nghiệp hư,
Quan hà không tiêu tổ long cư.
Khanh hôi vị lãnh Sơn Đông loạn,
Lưu Hạng nguyên lai bất độc thư.

 

Dịch nghĩa

Khói thẻ trúc và lụa trắng tan thì đế nghiệp (nhà Tần) cũng thành hư ảo,
Cửa ải (Hàm Cốc) và sông (Hoàng Hà) cũng không ngăn được chỗ ở của Thuỷ Hoàng khỏi xụp đổ.
Tro trong hố chưa nguội thì nghĩa quân đã nổi lên ở Sơn Đông,
Lưu Bang và Hạng Vũ đều vốn chẳng ham đọc sách.


Phần thư khanh là cái hố sâu để đốt sách, nay vẩn còn di tích ở phía đông nam chân núi Ly Sơn, thuộc huyện Lâm Đồng, tỉnh Thiểm Tây. Tần Thuỷ Hoàng sau khi thống nhất Trung Hoa, cho thi hành chính sách ngu dân để củng cố quyền lực, đã hạ lệnh đốt hết sách trong nước.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Khói lụa trúc làm tiêu đế nghiệp
Quan hà sao cứu kiếp Thuỷ Hoàng
Hố tro chưa nguội loạn tràn
Lưu Bang, Hạng Vũ chẳng ham sách đèn

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sách vở thành tro đế nghiệp tàn
Núi sông một phút bỗng tan hoang
Hố tro chưa nguội Sơn Đông biến
Lưu,Hạng đọc thơ được mấy hàng

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Sách vở khói tan nghiệp đế tan
Núi sông trống rỗng cung vua tàn
Hố tro chưa lạnh nghĩa quân nổi
Hạng Vũ, Lưu Bang chẳng đọc văn.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời