14.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
7 bài trả lời: 7 bản dịch
Từ khoá: Tần Thuỷ Hoàng (4)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/11/2013 21:06, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 13/05/2021 23:19

焚書坑

竹帛煙銷帝業虛,
關河空鎖祖龍居。
坑灰未冷山東亂,
劉項原來不讀書。

 

Phần thư khanh

Trúc bạch yên tiêu đế nghiệp hư,
Quan hà không toả tổ long cư.
Khanh hôi vị lãnh Sơn Đông loạn,
Lưu Hạng nguyên lai bất độc thư.

 

Dịch nghĩa

Khói đốt giấy sách tan thì đế nghiệp cũng thành hư không,
Nay chỉ còn lại ải và sông hiểm trở che trở chốn ở cũ của vua trước.
Tro trong hố chưa nguội thì Sơn Đông đã loạn,
Lưu Bang và Hạng Vũ đều vốn chẳng ham đọc sách.


Phần thư khanh là cái hố sâu để đốt sách, nay vẩn còn di tích ở phía đông nam chân núi Ly Sơn, thuộc huyện Lâm Đồng, tỉnh Thiểm Tây. Tần Thuỷ Hoàng sau khi thống nhất Trung Hoa, cho thi hành chính sách ngu dân để củng cố quyền lực, đã hạ lệnh đốt hết sách trong nước.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Khói lụa trúc làm tiêu đế nghiệp
Quan hà sao cứu kiếp Thuỷ Hoàng
Hố tro chưa nguội loạn tràn
Lưu Bang, Hạng Vũ chẳng ham sách đèn

tửu tận tình do tại
13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sách vở thành tro đế nghiệp tàn
Núi sông một phút bỗng tan hoang
Hố tro chưa nguội Sơn Đông biến
Lưu,Hạng đọc thơ được mấy hàng

43.75
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Khói đốt sách tiêu nghiệp đế tan
Núi sông vắng khoá bệ rồng tàn
Hố tro chưa lạnh Sơn Đông loạn
Hạng Vũ Lưu Bang chẳng đọc văn.

32.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông A

Sách vở khói bay nghiệp đế toang
Quan hà khôn bọc đất Tần hoàng
Hố tro chưa nguội Sơn Đông loạn
Đọc sách Hạng, Lưu vốn chẳng màng

64.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Long

Nghiệp đế tan theo sách đốt xong,
Thành vàng uổng bọc chốn đầm rồng.
Hố tro chưa nguội Sơn Đông loạn,
Lưu, Hạng thì ra chẳng đọc thông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
33.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đức Phổ

Sách vở đốt rồi, đế nghiệp tiêu
Núi, sông chẳng giữ được Tần triều
Tàn tro chưa nguội dân đà phản
Hạng Võ, Lưu Bang chẳng đọc nhiều

23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Khói sách tan xong đế nghiệp tàn,
Còn nay sông hiểm che biên quan.
Hố tro chưa nguội Sơn Đông loạn,
Lưu Hạng, đọc văn việc chẳng màng.

23.00
Trả lời