Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 19/11/2006 14:50, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 19/11/2006 14:50

贈邊將

千千鐵騎擁塵紅,
去去平吞萬里空。
宛轉龍蟠金劍雪,
連錢豹躩繡旗風。
行收部落歸天闕,
旋進封疆入帝聰。  
只有河源與遼海,
如今全屬指麾中。

 

Tặng biên tướng

Thiên thiên thiết kỵ ủng trần hồng,
Khứ khứ bình thôn vạn lý không.
Uyển chuyển long bàn kim kiếm tuyết,
Liên tiền báo quặc tú kỳ phong.
Hành thu bộ lạc quy thiên khuyết,
Tuyền tiến phong cương nhập đế thông.
Chỉ hữu Hà Nguyên dữ Liêu Hải,
Như kim toàn thuộc chỉ huy trung.

 

Dịch nghĩa

Ngàn ngàn thiết kỵ chen nhau (chạy) trong màu hồng của bụi
Tiến lên thâu tóm, san bằng vạn dặm không còn gì hết
Kiếm vàng múa trong tuyết như rồng cuốn uyển chuyển
Cờ thêu bay trước gió giống liên tiền báo nhảy vờn
Đi lên, hàng phục nhiều bộ lạc quy về cửa trời
Trở về, hiến dâng đất đai biên cương lên vua
Chỉ sót mỗi Hà Nguyên và Liêu Hải
Còn toàn bộ thuộc quyền chỉ huy của trung ương.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trùng trùng thiết kỵ cuốn bụi hồng
San bằng vạn dặm quách thành không
Kiếm vàng lộng múa thân rồng chuyển
Cờ quân phất phới báo lượn vòng
Cửa trời rộng mở thu bộ lạc
Biên cương thâu tóm tiến dâng công
Còn mỗi Hà Nguyên và Liêu Hải
Đất đai toàn bộ thuộc triều cung.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngàn thiết kỵ phóng trong cát bụi
Tiến chiếm và san ủi như không
Kiếm vàng uyển chuyển như rồng
Cờ bay như báo đốm lông nhảy vờn
Tiến lên thu quy hàng bộ lạc
Mang đất phong về các minh quân
Hai nơi Liêu hải Hà nguyên
Hiện nay đều thuộc dưới quyền của ông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Thiết kỵ ngàn ngàn cuốn bụi hồng,
San bằng vạn dặm tóm non sông.
Kiếm vàng trong tuyết như rồng chuyển,
Cờ tướng gió tung báo lượn vòng.
Hàng phục cửa trời nhiều bộ lạc,
Hiến dâng ải đất lên thềm rồng.
Hà Nguyên, Liêu Hải là còn sót,
Toàn bộ thuộc quyền trị của ông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời