15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/11/2013 21:20

東都望幸

懶修珠翠上高臺,
眉月連娟恨不開。
縱使東巡也無益,
君王自領美人來。

 

Đông Đô vọng hạnh

Lãn tu châu thuý thướng cao đài,
My nguyệt liên quyên hận bất khai.
Túng sử đông tuần dã vô ích,
Quân vương tự lĩnh mỹ nhân lai.

 

Dịch nghĩa

Biếng trang điểm bước lên đài cao,
Trăng thượng tuần bữa nay khuất không thấy,
Đã làm xe loan đi về phía đông không đi nữa,
Vua đã tự chọn người đẹp (ở Trường An) rồi.


Đông Đô nay là thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, đời Đường là kinh đô phía đông. Trường An là kinh đô chính. Ở Đông Đô cũng có những cung nữ đêm đêm thấp thỏm chờ vua tới như ở Trường An. Chương Kiệt từng tiến sĩ, nhưng trước đó cũng từng thi trượt. Ông mượn cảnh cung nữ ở Đông Đô ngóng vua tới, mà vua không tới, cũng như ông thi xong ngóng yết bảng để biết mình thi rớt, đôi bên đau buồn như nhau.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Biếng trang điểm đài cao lên ngóng
Trăng thượng tuần sao chẳng ló ra
Làm xe loan ngán không qua
Quân vương lại sẵn hằng hà giai nhân

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Biếng trang điểm bước lên đài cao,
Trăng khuất thượng tuần, hận thấy nào,
Đông hướng xe loan không đến nữa,
Quân vương đã chọn Mỹ nhân vào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời