Dưới đây là các bài dịch của Đồng Thành. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 23 trang (224 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Sơn Đường dạ bạc (Nguyễn Du): Bản dịch của Đồng Thành

Tỉnh dậy giấc trưa đã muộn ngày,
Bóng chiều dọi thẳng cửa sài tây.
Gió to thuyền phải neo ngay lại,
Khuất bóng núi cao trăng tháng đầy.
Nghìn dặm trông vời mui đứng dựa.
Xa nhà chớp mắt ròng năm ngay.
Đỗ thuyền chớ cạnh non xanh biếc,
Vượn hú đêm đêm nhà nhớ lây.

Ảnh đại diện

Xuân biệt (Chương Kiệt): Bản dịch của Đồng Thành

Ném chén ly bôi, chỉ núi xa,
Vội đi không đợi tiếng sênh ca.
Bên hoa, ngựa ngậm hàm vàng thiếc,
Trên gác, người rơi lệ ngọc ngà.
Gió thổi hây hẩy bờ liễu biếc,
Sông xanh lất phất tuyết bay sà.
Điêu cừu áo nặng xin đừng chán,
E đến Tam Biên, rét giá già.

Ảnh đại diện

Tặng biên tướng (Chương Kiệt): Bản dịch của Đồng Thành

Thiết kỵ ngàn ngàn cuốn bụi hồng,
San bằng vạn dặm tóm non sông.
Kiếm vàng trong tuyết như rồng chuyển,
Cờ tướng gió tung báo lượn vòng.
Hàng phục cửa trời nhiều bộ lạc,
Hiến dâng ải đất lên thềm rồng.
Hà Nguyên, Liêu Hải là còn sót,
Toàn bộ thuộc quyền trị của ông.

Ảnh đại diện

Phần thư khanh (Chương Kiệt): Bản dịch của Đồng Thành

Khói sách tan xong đế nghiệp tàn,
Còn nay sông hiểm che biên quan.
Hố tro chưa nguội Sơn Đông loạn,
Lưu Hạng, đọc văn việc chẳng màng.

Ảnh đại diện

Đông Đô vọng hạnh (Chương Kiệt): Bản dịch của Đồng Thành

Biếng trang điểm bước lên đài cao,
Trăng khuất thượng tuần, hận thấy nào,
Đông hướng xe loan không đến nữa,
Quân vương đã chọn Mỹ nhân vào.

Ảnh đại diện

Giang hành ngẫu thành kỳ 2 (Lê Hoằng Dục): Bản dịch của Đồng Thành

Tìm cảnh tìm thơ mở cuộc vui,
Mối tình lưu luyến lòng bùi ngùi.
Gió thơm phảng phất mai lồng nguyệt,
Sáo ngọc vắng tanh liễu nhuốm thu.
Bốn phía mênh mông kinh hồn cũ,
Chiếc thuyền lơ lửng nặng “tiên ưu”
Trời già có biết ta chăng nhỉ?
Núi vẫn y nguyên nước vẫn xuôi.

Ảnh đại diện

Giang hành ngẫu thành kỳ 1 (Lê Hoằng Dục): Bản dịch của Đồng Thành

Bao la dòng nước hứng vô cùng,
Dựa cửa cười chài đàn tạm dừng.
Cò trắng dễ nhìn trong cỏ biếc,
Cây râm khó giấu bóng chiều hồng.
Sóng xô vô ý thuyền ngàn lớp,
Gió tỏ tình đưa khách một luồng.
Dấu cũ bao nhiêu đều nếm trãi,
Tư bề sông núi mắt nhìn trông.

Ảnh đại diện

Nhân Lý dịch (Đặng Đề): Bản dịch của Đồng Thành

Tới Nhân Lý vượt Thượng Cường,
Trước lên núi Kháo xem tường Mẹ Con.
Song thân ngàn dặm nhớ mong,
Ngoảnh đầu chẳng dám vời trông mây trời.

Ảnh đại diện

Mạc Phủ doanh vãn trú (Đặng Đề): Bản dịch của Đồng Thành

Mưa tạnh, xe đi sớm gió lành,
Sứ vào Mạc Phủ nắng chiều hanh.
Quê nhà dậy mộng xa muôn dặm,
Vài tiếng gà quê đâu vọng thanh.

Ảnh đại diện

Lăng San dịch (Đặng Đề): Bản dịch của Đồng Thành

Chợ phiên đường lớn họp ba ngày,
Tả hữu đôi dòng sông tách hai.
Muốn hỏi Tân Ninh đâu trạm dịch?
Lăng San trỏ đó trẻ cười ngây.

Trang trong tổng số 23 trang (224 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối