Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tô Thức (174 bài)
- Âu Dương Tu (44 bài)
- Lý Dục (38 bài)
- Án Kỷ Đạo (21 bài)
- Vương An Thạch (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 29/12/2013 13:29 bởi Vanachi
Đằng Bạch 滕白 người đời Tống sơ, từng làm Hộ bộ phán quan, Nam diện tiền chuyển vận sứ, Công bộ lang trung. Thơ ông có Đằng công bộ tập một quyển nhưng đã thất truyền, nay còn 6 bài.