Hải Dương bay tới nơi đây
Kèo cao, rèm cuốn, yến mày hót vui
Mỹ nhân dường chẳng nghe rồi
Mải thêu ngũ sắc hình đôi phượng hoàng

tửu tận tình do tại