Chim yến nào cũng được dạy dỗ:
Hót du dương và múa lượn say mê
Mới yên tâm sống sót
Trong lồng ngắm trời xanh bao la.