Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch
Từ khoá: chim én (30)

Đăng bởi Vanachi vào 27/10/2005 16:05, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 28/10/2005 04:02

雙燕

旅食惊雙燕,
銜泥入此堂。
應同避燥濕,
且復過炎涼。
養子風塵際,
來時道路長。
今秋天地在,
吾亦离殊方。

 

Song yến

Lữ thực kinh song yến,
Hàm nê nhập bắc đường.
Ưng đồng tị táo thấp,
Thả phục quá viêm lương.
Dưỡng tử phong trần tế,
Lại thì đạo lộ trường.
Kim thu thiên địa tại,
Ngô diệc ly thù phương.

 

Dịch nghĩa

Đôi én sợ hãi trong cuộc kiếm ăn xa,
Lấm bùn bay vào nhà bắc.
Hẳn cùng tránh nơi ẩm nóng,
Lại đến chỗ khô mát.
Chịu gió bụi nuôi con nhỏ,
Tới đây sau khi vượt qua đường dài.
Trời đất thu này vẫn còn đó,
Ta cũng lưu lạc chốn xa xôi.


(Năm 764)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Đôi én sợ kiếm ăn xa lắc,
Ngâm bùn xây tổ, bắc ngôi nhà,
Tránh nơi nóng ẩm đây mà,
Tìm nơi ráo mát, vào ra dễ dàng.
Nuôi con nhỏ không màng gió bụi,
Bay đường dài lủi thủi đến đây.
Thu nay cũng tại chốn này,
Ta đành sống kiếp tháng ngày tha phương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Tha phương đôi én hãi hùng,
Bùn lem phía bắc nhà cùng chui vô.
Hẳn muốn tránh hanh khô ẩm ướt,
Trốn nóng và chống được lạnh lùng.
Nuôi con gió bụi chịu cùng,
Mùa về vẫn vượt muôn trùng đến đây.
Thu nay ở đất trời này,
Thân ta như cũng lưu đày tha phương!

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Lạc lõng kìa đôi én
Bùn vương tới bắc nhà
Cùng rời nơi ẩm thấp
Lại đến chốn ôn hoà
Gió bụi nuôi con nhỏ
Lối đường ruổi dặm xa
Thu nay trời đất ngõ
Lưu lạc cũng như ta


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Kiếm ăn xa, cặp én lo,
Ngậm bùn, nhà bắc, tự do mày vào.
Chắc toan tránh nóng, ẩm, sao?
Cho nên tìm đến nơi nào mát hơn.
Nuôi con, gió bụi nhiều cơn,
Đường xa đã vượt, chẳng sờn đắng cay.
Thu này, trời đất nơi này,
Như ta, phương khác tới đây khác gì!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Cặp én lo kiếm sống,
Dính bùn, vào bắc nhà.
Hẳn cùng tránh ẩm nóng,
Nên tới chỗ ráo khô.
Nuôi con, trải gió bụi,
Tới đây, vượt đường xa.
Thu này còn trời đất,
Xứ lạ cũng như ta.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đôi én bay xa đã ngán rồi
Ngậm bùn làm tổ nhà này thôi
Hẳn là tránh ẩm và oi nóng
Nên chọn ráo khô mát mẻ thời
Gió bụi vì con đành chấp nhận
Đường dài cố vượt mới yên nơi
Thu này cũng ở nơi này nữa
Ta lại sầu thêm kiếp xứ người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời