13/07/2020 22:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Song yến
雙燕

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 27/10/2005 16:05

 

Nguyên tác

旅食惊雙燕,
銜泥入此堂。
應同避燥濕,
且復過炎涼。
養子風塵際,
來時道路長。
今秋天地在,
吾亦离殊方。

Phiên âm

Lữ thực kinh song yến,
Hàm nê nhập bắc đường.
Ưng đồng tị táo thấp,
Thả phục quá viêm lương.
Dưỡng tử phong trần tế,
Lại thì đạo lộ trường.
Kim thu thiên địa tại,
Ngô diệc ly thù phương.

Dịch nghĩa

Đôi én sợ hãi trong cuộc kiếm ăn xa,
Lấm bùn bay vào nhà bắc.
Hẳn cùng tránh nơi ẩm nóng,
Lại đến chỗ khô mát.
Chịu gió bụi nuôi con nhỏ,
Tới đây sau khi vượt qua đường dài.
Trời đất thu này vẫn còn đó,
Ta cũng lưu lạc chốn xa xôi.

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Tha phương đôi én hãi hùng,
Bùn lem phía bắc nhà cùng chui vô.
Hẳn muốn tránh hanh khô ẩm ướt,
Trốn nóng và chống được lạnh lùng.
Nuôi con gió bụi chịu cùng,
Mùa về vẫn vượt muôn trùng đến đây.
Thu nay ở đất trời này,
Thân ta như cũng lưu đày tha phương!
(Năm 764)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Song yến