Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
9 bài trả lời: 8 bản dịch, 1 thảo luận
2 người thích
Từ khoá: chim én (31) tha hương (95)

Đăng bởi Vanachi vào 18/03/2007 20:01, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 21/02/2013 17:37

燕子來舟中作

湖南為客動經春,
燕子銜泥兩度新。
舊入故園常識主,
如今社日遠看人。
可憐處處巢君室,
何異飄飄托此身。
暫語船檣還起去,
穿花落水益沾巾。

 

Yến tử lai chu trung tác

Hồ Nam vi khách động kinh xuân,
Yến tử hàm nê lưỡng độ tân.
Cựu nhập cố viên thường thức chủ,
Như kim xã nhật viễn khan nhân.
Khả liên xứ xứ sào quân thất,
Hà dị phiêu phiêu thác thử thân.
Tạm ngữ thuyền tường hoàn khởi khứ,
Xuyên hoa lạc thuỷ ích triêm cân.

 

Dịch nghĩa

Đã là khách đất Hồ Nam trải qua mùa xuân,
Chim én ngậm bùn đã hai lần rồi.
Vườn cũ chim én lại vào nên quen với chủ nhân,
Vào lúc ngày lành như hôm nay thấy người từ xa tới.
Ta thương cho chim nơi nơi tìm chỗ làm tổ,
Đâu có khác gì đời ta lênh đênh gửi cái thân tàn này.
Tạm đậu trên cột buồm đừng bỏ đi,
Thuyền chui trong đám hoa, sát mặt nước càng làm ướt khăn thêm.


Bài này được làm năm 770 khi Đỗ Phủ đi từ Nhạc Dương đến Đàm Châu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Nấn ná Hồ Nam trải mấy xuân
Bùn đen chim én ngậm hai lần
Chủ nhân vườn cũ chim quen lối
Viễn khách ngày lành bước đến thăm
Vất vả thương chim tìm chỗ trú
Long đong xót lão gửi thân tàn
Buồm cao lần lữa chim nương náu
Thuyền lẫn trong hoa nước đẫm khăn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Yến tử lai chu trung tác

如今社日遠看人。
Như kim xã nhật viễn khan nhân
......................
可憐處處巢君室,
Khả lân xứ xứ sào quân thất
.......................
穿花落水益沾巾
Xuyên hoa lạc thủy ích triêm cân.


社日xã nhật: Ngày xã, ngày mậu( 戊日 )  sau ngày lập xuân năm ngày gọi là ngày xuân xã 春 社 , ngày mậu ( 戊日 ) sau ngày lập thu năm ngày gọi là ngày thu xã 秋 社 .
戊(mậu) :Can mậu, can thứ năm trong mười can.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Nguyên

Làm khách Hồ Nam đã mấy xuân
Én về xây tổ đã đôi lần
Xưa vào vườn cũ thường quen chủ
Nay gặp ngày lành lại mến chân
Khắp chốn khá thương chim lạc tổ
Liêu xiêu thêm tiếc chỗ dung thân
Tạm nương nơi cột buồm lần lữa
Lại nghĩ thương mình lệ đẫm khăn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Làm khách Hồ Nam trải mấy xuân,
Én kia bùn ngậm đã đôi lần.
Người xa nay đến, hay ngày tốt,
Vườn cũ lại về, biết chủ nhân.
Thương lắm tổ tìm trôi nổi khắp,
Khác chi, thân gửi lếch lê dần.
Bườm thuyền, tạm đậu rồi bay trớt,
Chạm nước, xuyên hoa chỉ ướt thân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Lạc bước Hồ Nam chốc lại xuân
Én công bùn mới đã hai lần
Ngày lành chẳng quản công thăm bạn
Vườn cũ từng quen mặt chủ nhân
Thương bác nơi nơi làm mãi tổ
Giống tôi kiền kiệt chạy luôn chân
Cột buồm rốn đậu xong câu chuyện
Lướt sóng, luồn hoa, lệ thấm khăn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Hồ Nam, làm khách ngày xuân,
Ngậm bùn, én đã hai lần rồi đây.
Lại vào vườn cũ chủ này,
Hôm nay ngày tốt, xa bay thăm người.
Khá thương làm tổ nơi nơi,
Lênh đênh nào khác cuộc đời ta đây.
Cột buồm, tạm đậu rồi bay,
Xuyên hoa, thuyền lướt, khăn này lệ hoen...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Mùa xuân lần lữa chốn Hồ Nam,
Chim yến ngậm bùn đã hai năm.
Vườn cũ lại vào, chủ dạn mặt,
Ngày lành bay tới, người xa thăm.
Chốn chốn khá thương tìm nơi ở,
Lênh đênh nào khác gửi tấm thân.
Cột buồm tạm náu cho qua lúc,
Xuyên hoa, chạm nước ướt thêm khăn.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Qua nhiều xuân Hồ Nam đất khách
Đã hai lần én lách vào nhà
Lần đầu biết chủ là ta
Hôm nay ngày tốt bay xa thăm người
Thương mi bay khắp nơi làm tổ
Khác gì ta giao phó phiêu bồng
Hót xong bay khỏi cột buồm
Chạm hoa nước rớt ướt đầm khăn vai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Là khách Hồ Nam trải đón xuân,
Ngậm bùn chim én đã hai lần.
Ngày lành nay thấy người xa tới,
Vườn cũ én kia quen chủ nhân.
Ta thích nơi nơi chim dựng tổ,
Khác ta phiêu bạt tấm tàn thân.
Cột buồm tạm đậu đừng đi biệt,
Lướt nước xuyên hoa lệ ướt khăn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời