Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Phạm Như Giao (1 bài)
- Phùng Khắc Khoan (65 bài)
- Hà Nhậm Đại (8 bài)
- Vũ Hoán (2 bài)
- Nguyễn Diễn (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 16/01/2020 22:51 bởi tôn tiền tử
Bùi Đình Tán (1532-1609) quê xã Phượng Lâu, huyện Nam Xang, phủ Lị Nhân, nay thuộc huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, đỗ đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân khoa Bính Thìn niên hiệu Quang Bảo thứ 2 (1556) đời Mạc Phúc Nguyên, làm quan Cấp sự bộ Công, Thừa chính sứ. Tác phẩm có Nam Xang cổ kim khảo, Y học giản dị giải.

 

Tuyển tập chung