Xưa ngôi tháp đá bóng trên sông
Phải trái nghi môn kéo dãy trông
Nhìn lại có chùa ba nóc cũ
Ngược xuôi thuyền mảng lướt trên dòng
Sư ni yên phận quanh năm ngủ
Phật cổ ngồi trơ nốt ghẻ bong
Thời Lý Nhân Tông công đức thế
Đôi lời viếng cảnh mặc chê ngông

tửu tận tình do tại