Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/01/2020 13:47

與鄉友人陳公至外貫

黃昏初至頹三廟,
登岸來探問事由。
五族充軍存往蹟,
諸先為義啓宏模。
竹林古帝停車處,
江畔新船夜暫居。
石井自前南北旅,
市民群聚樂歡呼。

 

Dữ hương hữu nhân Trần công chí ngoại quán

Hoàng hôn sơ chí Đồi Tam miếu,
Đăng ngạn lai tham vấn sự do.
Ngũ tộc sung quân tồn vãng tích,
Chư tiên vị nghĩa khải hoằng mô.
Trúc lâm cổ đế đình xa xứ,
Giang bạn tân thuyền dạ tạm cư.
Thạch tỉnh tự tiền nam bắc lữ,
Thị dân quần tụ lạc hoan hô.

 

Dịch nghĩa

Trời vàng vàng tối thì đến ngôi miếu ở đất Đồi Tam,
Bèn bỏ thuyền lên bờ thăm hỏi thì biết:
Đất này xưa có năm họ theo việc quân vẫn còn sự tích nêu lại,
Các ông vì nghĩa mở nên tiền lệ to lớn tốt đẹp.
Thuở xưa tại vùng rừng trúc vị tiên đế đã dừng xe ở nơi đây,
Nay bên bờ sông thuyền buôn ban đêm thường tạm neo lại.
Người nam bắc ngụ cư, từ xưa hay tạo nên ở đây nhiều giếng kè đá,
Trong vùng dân chợ vẫn quần tụ vui vẻ, trò chuyện thường ngày.


Tương truyền xưa vua Đinh đánh giặc qua đây lấy thêm quân. Nơi vua dừng chân tại nơi miễu Trúc vườn vầu phía đông làng Tam Quang, sau là nhà dạy học của tiến sĩ Phạm Văn Nghị. Theo chữ nhỏ ghi ở bức hoành phi của đền này thì tác giả làm bài này ngày mồng 5 tháng 2 niên hiệu Duy Tân thứ nhất (1907). Câu đối thờ vua Đinh ở chính tẩm đền: “Chân vương nhất thống lưu loan giá; Cổ miếu trùng tân xưởng phượng đầu” (Vị vương chân chính thống nhất đất nước, còn lưu lại dấu vết xe loan; Ngôi miếu thời cổ sửa lại mới rộng thêm, trên khu đất hình đầu chim phượng).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Hoàng hôn vừa đến miếu Đồi Tam,
Khi bước lên bờ hỏi việc luôn.
Năm họ đầu quân nêu chuyện cũ,
Các ông vì nghĩa dựng xây nền.
Tại vũng miếu Trúc vua xưa ở,
Nay có thuyền neo tạm trú buôn.
Giếng đá từ lâu người khách trọ,
Vẫn vui làng chợ sáng như đêm.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoàng hôn đến miếu đất Đồi Tam,
Bèn bỏ thuyền lên bờ hỏi thăm:
Năm họ đầu quân nêu tích lại,
Các ông vì nghĩa trừ gian tham.
Thuở xưa rừng trúc vua xưa đến,
Neo bến bờ sông thuyền lại vàm.
Nam bắc ngụ cư nhiều giếng đá,
Vùng dân quần tụ chuyện thường làm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời