Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/01/2020 13:35

福隆社二位福神廟

東山茅舍世稀同,
陳末生人阮族中。
文武全才黎帝重,
人慈兼有越民恭。
山南水潦欽天解,
鄉北私家卜地隆。
皇母福神留萬世,
憲宗特賜古英風。

 

Phúc Long xã nhị vị phúc thần miếu

Đông Sơn Mao Xá thế hy đồng,
Trần mạt sinh nhân Nguyễn tộc trung.
Văn vũ toàn tài Lê đế trọng,
Nhân từ kiêm hữu Việt dân cung.
Sơn Nam thuỷ lạo khâm thiên giải,
Hương bắc tư gia bốc địa long.
Hoàng mẫu phúc thần lưu vạn thế,
Hiến Tông đặc tứ cổ anh phong.

 

Dịch nghĩa

Người ở Mao Xá, Đông Sơn trên đời thật hiếm,
Sinh ra vào cuối thời Trần tại gia đình họ Nguyễn.
Là bậc văn võ toàn tài được vua Lê trọng vọng,
Đủ điều nhân từ mọi người đất Việt kính cẩn.
Ông vâng mệnh trời cứu nạn lụt ở Sơn Nam,
Sau lại dựng nhà riêng để lưu lại ở khu đất phía bắc làng.
Bà hiệu là Hoàng mẫu, ông hiệu là Phúc thần còn tiếng để muôn đời,
Vua Hiến Tông từng khen là người có phong độ anh hùng của bậc cổ nhân.


Bài thơ được chép trong sách Chư gia đề vịnh vựng tuyển của Bùi Đức Hãn ở thôn Yên Trung, xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Đền này có tên là Truy Tư từ, thuộc thôn Phúc Lộc, xã Yên Thắng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Câu đối của Bùi Văn Phan người xã Thân Thượng, huyện Đại An, đỗ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân năm Thiệu Trị thứ 4 (1844): “Lê triều phụ quốc trừ Minh tặc; Nam địa an dân ngự thuỷ tai” (Giúp nước dưới triều Lê trừ lũ giặc Minh tới cướp; Yên dân vùng đất Nam ngăn nạn lụt lớn vỡ đê [sông Đáy]).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Họ Nguyễn sinh ra tại cuối Trần,
Đông Sơn Mao Xá vốn quê thần.
Toàn tài văn võ vua Lê trọng,
Đủ sự nhân từ nặng nghĩa ân.
Vâng mệnh Sơn Nam trừ nạn lụt,
Dựng nhà ngụ lại với người dân.
Phúc thần hoàng mẫu danh cao quý,
Hiến Đế từng khen nếp cổ nhân.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Họ Nguyễn sinh ra vào cuối Trần.
Đông Sơn Mao Xá, hiếm trên trần,
Bậc tài văn võ vua Lê trọng,
Nhân nghĩa đủ điều đất Việt cần.
Vâng mệnh Sơn Nam đi cứu lụt,
Dựng nhà làng bắc ở cùng dân.
Phúc thần Hoàng mẫu, danh lưu mãi,
Hiến đế khen anh hùng cổ nhân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời