Bố tôi cầu tự ở chùa này,
Sinh được ra tôi thấy rất may.
Đem lễ đoan dương ra lễ tạ,
Cùng tiền trùng cửu góp tiền xây.
Các đời nhờ cậy ơn phù hộ,
Nay muốn đi xa tới đảo ngay.
Chẳng tường vận nước, đành thôi vậy,
Chỉ muốn quê nhà mọi sự hay.

tửu tận tình do tại