Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/01/2020 13:59

拜鄧舍佛

人說先公求此寺,
後生歸我幸無忙。
端陽將禮初恭謝,
重九施錢造庾廊。
歷代受恩神佛賜,
今遊至禱去回康。
未知國運如何者,
惟望家鄉免受惶。

 

Bái Đặng Xá phật

Nhân thuyết tiên công cầu thử tự,
Hậu sinh quy ngã hạnh vô mang.
Đoan dương tương lễ sơ cung tạ,
Trùng cửu thi tiền tạo dữu lang.
Lịch đại thụ ân thần Phật tứ,
Kim du chí đảo khứ hồi khang.
Vị tri quốc vận như hà giả,
Duy vọng gia hương miễn thụ hoàng.

 

Dịch nghĩa

Người nói bố tôi cầu tự ở chùa này,
Sau về sinh ra tôi được dễ dàng.
Tiết đoan dương đem lễ đến tạ ơn,
Tiết trùng cửu cúng tiền để dựng hành lang.
Qua các đời đều nhờ ơn thần phật,
Nay lại đến cầu cho khi đi lúc về được may mắn.
Chẳng biết vận nước biến chuyển thế nào đây,
Chỉ mong người ở nhà không có điều gì sợ sệt.


Bài thơ được chép trong sách Chư gia đề vịnh vựng tuyển của Bùi Đức Hãn ở thôn Yên Trung, xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Bùi Kỷ làm bài này lúc chuẩn bị sang Pháp học trường thuộc địa, khi về dạy ở trường cao đẳng sư phạm.

Nguồn: Hồ Đức Thọ, Dương Văn Vượng, Thi tuyển danh sĩ Hà Nam, Sở Văn hoá thông tin tỉnh Hà Nam, 1999

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Bố tôi cầu tự ở chùa này,
Sinh được ra tôi thấy rất may.
Đem lễ đoan dương ra lễ tạ,
Cùng tiền trùng cửu góp tiền xây.
Các đời nhờ cậy ơn phù hộ,
Nay muốn đi xa tới đảo ngay.
Chẳng tường vận nước, đành thôi vậy,
Chỉ muốn quê nhà mọi sự hay.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Cha tôi cầu tự ở chùa này,
Tôi được sinh ra thật dễ thay.
Ngày tiết đoan dương đem lễ tạ,
Tiết trùng cửu cúng tiền dùng xây.
Các đời đều cậy ơn thần phật,
Nay đến cầu cho về được may.
Chẳng biết thế nào đây vận nước,
Người nhà mong được mọi điều hay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời