Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Diễn (1 bài)
- Nguyễn Văn Giai (3 bài)
- Nguyễn Thật (2 bài)
- Bùi Đình Tán (2 bài)
- Nguyễn Thực (3 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 22/01/2020 19:52 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Văn Tĩnh (1543-1622) người xã Nê Độ, huyện Nam Xang, nay là huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, đỗ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân khoa Đinh Sửu (1577) đời Mạc Mậu Hợp, quan Đề hình Giám sát ngự sử.

 

Tuyển tập chung