Cháo rau lay lứt quanh năm
Cấy cày vài mẫu khô cằn được bao
Đêm về bụng rỗng xôn xao
Ngày ra đồng ruộng mưa rào mồ hôi
Thuế sai cứ thúc đổ hồi
Chiến tranh tàn phá khắp nơi khốn cùng
Nếu như nghiệp đế thành công
Máu thành sông chảy, hang cùng cũng vương

tửu tận tình do tại