Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lê Hữu Trác (50 bài)
- Ngô Phúc Lâm (15 bài)
- Trịnh Doanh (10 bài)
- Nguyễn Thiếp (3 bài)
- Đoàn Nguyễn Thục (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 24/01/2020 23:34 bởi tôn tiền tử
Lý Trần Thản 李陳坦 (1721-1776) quê ở Lê Xá, xã Châu Sơn, huyện Duy Tiên (nay là xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên), tỉnh Hà Nam, sinh ngày 12 tháng 3 năm Tân Sửu (1721), đỗ tam trường năm thứ 4 đời Lê Hiển Tông rồi làm tri huyện Phú Xuyên 21 năm. Năm Cảnh Hưng thứ 27, vua Lê Hiển Tông mến trọng tài năng vời ông về kinh đô phong tước hầu, chức Hữu Thị lang, đặc trách dạy dỗ các con vua. Năm 1769, Lý Trần Thản đỗ tiến sĩ. Tháng 10 âm lịch cùng năm, chúa Trịnh Sâm bổ dụng Lý Trần Thản giữ chức hữu tư giảng để cùng Nguyễn Lệ (giữ chức tả tư giảng) dạy con trai ông ta là Trịnh Khải. Do tài kiêm văn võ, ông được vua giao trấn giữ Hưng Hoá (Phú Thọ, Sơn Tây), đốc lĩnh các đạo quân ở Tuyên Hưng, được phong Tuy Viễn hầu, Thượng thư Bộ Binh.

Ông còn là con rể của Lê Quý Đôn, có hai người anh trai cùng cha…

 

Tuyển tập chung