Già rồi còn biết sao đây
Ví như đang trẻ, bó tay làm gì
Rõ ràng đời loạn ngờ chi
Một nhà họ Trịnh chia ly rối bời
Cõi Nam binh lửa ngút trời
Chiến tranh Bắc quốc cuộc đời đắng cay
Đói nghèo phục dịch thương ôi
Cao xanh chẳng đoái đến người dân quê

tửu tận tình do tại