高陀木匠祖

為恨強權稼禍災,
高陀遊處喜初來。
教民木藝民思義,
濟難頒錢難即瘥。
故里家貧存故事,
新鄉孫祖建新臺。
古今安得雙全理,
休說張公不滿懷。

 

Cao Đà mộc tượng tổ

Vi hận cường quyền giá hoạ tai,
Cao Đà du xứ hỉ sơ lai.
Giáo dân mộc nghệ dân tư nghĩa,
Tế nạn ban tiền nạn tức ta.
Cố lý gia bần tồn cố sự,
Tân hương tôn tổ kiến tân đài.
Cổ kim an đắc song toàn lý,
Hưu thuyết Trương công bất mãn hoài.

 

Dịch nghĩa

Vì giận việc bọn cường quyền vu vạ,
Ông bèn lang thang tìm thú tiêu khiển, ban đầu về tới đất Cao Đà.
Dạy nghề mộc cho dân, dân nhớ nghĩa,
Đem tiền giúp người giải trừ tai nạn mà tai nạn qua đi.
Tại nơi quê cũ nhà nghèo hãy còn việc cũ,
Nơi làng mới tôn là tiên tổ có ngôi đền mới phụng thờ.
Xưa nay làm sao có lý song toàn được,
Cho nên đừng nói rằng chỉ có ông Trương là người bất mãn.


Cao Đà là đền thờ Trương Hán Siêu, quan Hành khiển đời Trần. Năm Bính Dần 1326, bị các quan triều đình quấy rối phí mất 300 quan tiền, ông buồn đi lang thang đến đất Cao Đà, đem tiền riêng cấp cho địa phương dựng lại nhà ở, mua sắm cày cuốc. Số người tụ hội có hơn 200 hộ, ông đều khuyên trồng dâu nuôi tằm, cày cấy, khuyên chú trọng nghề mộc. Đến năm sau thì ông về chùa Quỳnh Lâm. Lúc ông đi là ngày 15 tháng 2, dân lấy làm ngày kỷ niệm ông. Nay đền thờ ở xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Nguồn: Hồ Đức Thọ, Dương Văn Vượng, Thi tuyển danh sĩ Hà Nam, Sở Văn hoá thông tin tỉnh Hà Nam, 1999

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Vu vạ cường quyền vẫn thói quen,
Lang thang đi kiếm thú điền viên.
Cao Đà nghề mộc khuyên dân gắng,
Trà nạn đem tâm giúp đỡ tiền.
Quê cũ nhà nghèo còn hận mãi,
Dân tôn hổ sống dựng nên đền.
Xưa nay nói lý song toàn khó,
Đừng bảo ông Trương mới có phiền.

tửu tận tình do tại
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Vu vạ cường quyền thường diễn ra,
Lang thang tiêu khiển tới Cao Đà.
Dạy dân nghề mộc dân ân nghĩa,
Giúp giải trừ tai nạn đi qua.
Quê cũ nhà nghèo còn việc cũ,
Nơi làng thờ phụng tổ tiên nhà.
Xưa nay sao lý song toàn được,
Đừng nói ông Trương mới bất hoà.

15.00
Trả lời