Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Trãi (381 bài thơ)
- Nguyễn Bỉnh Khiêm (116 bài thơ)
- Lê Thánh Tông (228 bài thơ)
- Đoàn Thị Điểm (7 bài thơ)
- Đặng Trần Côn (13 bài thơ)
Tạo ngày 30/10/2018 06:56 bởi hongha83
Vũ Bang Hành 武綁衡 (?-?) hiệu Liên Khê 蓮溪, có sách chép là Liêu Khê 翏溪, người xã Trường Tân, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Thân thế và sự nghiệp của Vũ Bang Hành hiện chưa rõ, chỉ biết ông sống vào khoảng thế kỷ XVI và làm quan Đồng giám tu quốc sử kiêm Thái tử cáo thư. Ông có thơ trong Toàn Việt thi lục 全越詩錄.