Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 28/04/2014 17:37, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 28/04/2014 17:48

細川始祖祠

從藍山柵自吳時,
陳范楊吳犁阮來。
至此墾荒千日苦,
緣尋生計萬方災。
初成邑里官差到,
始建家居盜賊回。
故地新鄉皆下界,
猶憂老去入泉臺。

 

Tế Xuyên thuỷ tổ từ

Tòng Lam Sơn sách tự Ngô thời,
Trần Phạm Dương Ngô Lê Nguyễn lai.
Chí thử khẩn hoang thiên nhật khổ,
Duyên tầm sinh kế vạn phương tai.
Sơ thành ấp lý quan sai đáo,
Thuỷ kiến gia cư đạo tặc hồi.
Cố địa tân hương giai hạ giới,
Do ưu lão khứ nhập tuyền đài.

 

Dịch nghĩa

Vào thời vua Ngô (939-944) từ sách Lam Sơn
Các ông Trần, Phạm, Duơng, Ngô, Lê, Nguyễn đến đây
Khẩn đất hoang trải qua hàng ngàn ngày khốn khổ
Âu cũng vì kế sống mà thôi
Vừa thành làng quan đã đến hạch sách chuyện sai dịch
Có nhà ở là bọn trộm cướp đến rình mò
Đất cũ làng mới đều là nơi hạ giới cả
Chưa hết nỗi lo cả đến lúc về cõi âm


Thôn Tế Xuyên, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam có đền thờ thuỷ tổ. Công trình gồm 3 toà mái cong lớn.

Ngoài thờ các tổ, còn thờ vợ chông ông Đoàn Thượng thời Lý Mạt trấn thủ vùng Lý Nhân, lấy vợ lẽ là Khiết họ Trần quê ở Ngô Trang (tên xưa của Tế Xuyên). Khi Trần cướp ngôi nhà Lý, Đoàn Thượng chống lại, bị thua chết ngày 15 tháng Chạp, bà mộ quân ở Ngô Trang được 500 người, rồi thu thập tàn quân đánh quân Trần ở Bắc Giang nhưng bại trận, chạy đến núi Ngũ Phong châu Bạch Thông, Thái Nguyên thì mất, lúc ấy ngày 28 tháng Chạp, có hiệu là Văn Lang công chúa.

Còn vợ cả ông Đoàn Thượng có tên Dương Thị Mỹ, có con trai là Đoàn Văn, Đoàn Vũ chạy về ẩn tích ở Bình Lục, Mỹ Lộc. Bà dạy dân làm nghề rèn để lấy công cụ sản xuất. Nhân dân huyện Mỹ Lộc lập đền thờ bà, coi như vị tổ dạy nghề. Con trai Đoàn Văn có thời gian về Đinh Xã, Bình Lục dạy học, hưng lợi cho dân nên được nhân dân vùng này lập đền thờ.

Nguồn: Hồ Đức Thọ, Dương Văn Vượng, Thi tuyển danh sĩ Hà Nam, Sở Văn hoá thông tin tỉnh Hà Nam, 1999

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Thời Ngô từ sách Lam Sơn
Các ông Trần, Phạm... đến miền đất đây
Khẩn hoang cần mẫn ngàn ngày
Cũng vì kế sống đắng cay dám nài
Thành làng, quan thúc thuế sai
Có nhà, trộm cướp tới nơi rình mò
Cõi trần không phải mơ hồ
Cõi âm chưa biết đã lo sau này

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thời Ngô từ sách Lam Sơn,
Duơng, Ngô, Lê, Nguyễn, Phạm, Trần, đến đây.
Đất hoang khẩn trải ngàn ngày,
Âu vì kế sống cũng bày ra thôi.
Thành quan sai dịch hạch rồi,
Có nhà trộm cướp chẳng thôi rình mò.
Cõi trần đâu phải mơ hồ,
Cõi âm chưa hết nỗi lo lúc về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời