Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Đăng bởi hongha83 vào 29/04/2014 17:37, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 29/04/2014 17:48

細川始祖祠

從藍山柵自吳時,
陳范楊吳犁阮來。
至此墾荒千日苦,
緣尋生計萬方災。
初成邑里官差到,
始建家居盜賊回。
故地新鄉皆下界,
猶憂老去入泉臺。

 

Tế Xuyên thuỷ tổ từ

Tòng Lam Sơn sách tự Ngô thời,
Trần Phạm Dương Ngô Lê Nguyễn lai.
Chí thử khẩn hoang thiên nhật khổ,
Duyên tầm sinh kế vạn phương tai.
Sơ thành ấp lý quan sai đáo,
Thuỷ kiến gia cư đạo tặc hồi.
Cố địa tân hương giai hạ giới,
Do ưu lão khứ nhập tuyền đài.

 

Dịch nghĩa

Vào thời vua Ngô (939-944) từ sách Lam Sơn
Các ông Trần, Phạm, Duơng, Ngô, Lê, Nguyễn đến đây
Khẩn đất hoang trải qua hàng ngàn ngày khốn khổ
Âu cũng vì kế sống mà thôi
Vừa thành làng quan đã đến hạch sách chuyện sai dịch
Có nhà ở là bọn trộm cướp đến rình mò
Đất cũ làng mới đều là nơi hạ giới cả
Chưa hết nỗi lo cả đến lúc về cõi âm


Nguồn: Thi tuyển danh sĩ Hà Nam, Sở VHTT Hà Nam, 1999

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Thời Ngô từ sách Lam Sơn
Các ông Trần, Phạm... đến miền đất đây
Khẩn hoang cần mẫn ngàn ngày
Cũng vì kế sống đắng cay dám nài
Thành làng, quan thúc thuế sai
Có nhà, trộm cướp tới nơi rình mò
Cõi trần không phải mơ hồ
Cõi âm chưa biết đã lo sau này

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thời Ngô từ sách Lam Sơn,
Duơng, Ngô, Lê, Nguyễn, Phạm, Trần, đến đây.
Khẩn đất hoang trải ngàn ngày,
Âu vì kế sống cũng bày ra thôi.
Thành quan hạch sai dịch rồi,
Có nhà trộm cướp chẳng thôi rình mò.
Hạ giới đâu phải mơ hồ,
Cõi âm chưa hết nỗi lo lúc về.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời