15.00
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 25/04/2014 21:40 bởi hongha83
Trương Minh Lượng 張明亮 (1636-1712) người xã Nguyễn Xá, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Ông đỗ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân khoa Canh Thìn đời Lê Thánh Tông năm Chính Hoà thứ 2 (1700), năm 35 tuổi làm quan đến chức Tự khanh. Tác phẩm hiện còn trong Toàn Việt thi lục.

 

Tuyển tập chung