Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 22/01/2020 20:11 bởi tôn tiền tử
Phạm Viết Tuấn 范曰俊 (1631-1722) người xã Lạc Trường, huyện Kim Bảng, nay thuộc huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, đỗ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân khoa Canh Tuất (1670) đời Lê Huyền Tông, làm quan Giám sát ngự sử, vì có nhiều lời nói thẳng trở thành đắc tội với quốc gia. Sau khi mất được phục chức cũ.

 

Tuyển tập chung