Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/01/2020 14:07

阮相公

不如前代作貪官,
一府鄉村賴以安。
勸義教仁興學務,
墾荒濟急造神顏。
家慶孝友聲聞海,
國寵功勛奉在壇。
關蔡至今留祀事,
承天何故事登山。

 

Nguyễn tướng công

Bất như tiền đại tác tham quan,
Nhất phủ hương thôn lại dĩ an.
Khuyến nghĩa giáo nhân hưng học vụ,
Khẩn hoang tế cấp tạo thần nhan.
Gia khương hiếu hữu thanh văn hải,
Quốc sủng công huân phụng tại đàn.
Quan, Thái chí kim lưu tự sự,
Thừa Thiên hà cố sự đăng san.

 

Dịch nghĩa

Ông không như những người trước đây là loại quan lại tham lam,
Vì thế mọi nhà trong phủ được yên ổn.
Ông khuyên điều nghĩa nhân, dấy việc học tập,
Còn khẩn đất giúp nghèo, tạc tượng thờ thần.
Ở nhà tiếng hiếu vang vọng khắp nơi,
Với nước có công được dân dựng đền thờ.
Hai tổng Quan, Thái đến nay vẫn tưởng niệm tôn sùng,
Khi đến Thừa Thiên chẳng biết cớ gì mà ông lại lên núi theo tiên?


Bài thơ được chép trong sách Chư gia đề vịnh vựng tuyển của Bùi Đức Hãn ở thôn Yên Trung, xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Nguyễn tướng công tức Nguyễn Sĩ Hàn, tước Ngọc Đức hầu, quê ở thôn Vĩnh Tiến, xã Nhân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An hiện nay, mất ở Thừa Thiên, nay ở quê vẫn còn đền thờ và dòng họ Nguyễn Sĩ. Ông làm Tri phủ Bình Thuận rất có công với hai tổng Quan, Thái.

Nguồn: Hồ Đức Thọ, Dương Văn Vượng, Thi tuyển danh sĩ Hà Nam, Sở Văn hoá thông tin tỉnh Hà Nam, 1999

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Không như quan trước loại tham lam,
Trong phủ nhờ ông được sự yên.
Khẩn đất, nghèo hèn khuyên học tập,
Giấy nhân chùa miếu sửa sang thêm.
Với nhà hiếu nghĩa người tôn kính,
Vì nước thanh liêm xã dựng đền.
Quan, Thái tới nay hương khói phụng,
Thừa Thiên vô cớ bước theo tiên.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Không như người trước loại tham quan,
Vì thế mọi nhà trong phủ an.
Điều nghĩa ông khuyên siêng học tập,
Giúp nghèo khẩn đất trọng thờ thần.
Ở nhà tiếng hiếu vang xa khắp,
Với nước có công thờ bởi dân.
Quan, Thái đến nay còn tưởng niệm,
Thừa Thiên chẳng cớ bước tiên đàn ?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời