Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 24/01/2020 22:42 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Quốc Hiệu 阮國傚 (1696-1772) người xã Phú Thứ, huyện Duy Tân, phủ Nam Xang, nay là thôn Phú Thứ, xã Tiên Hiệp, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, đỗ thám hoa năm Bính Thìn niên hiệu Vĩnh Hựu thứ 2 (1736) đời Lê Ý Tông. Trước đó, sau khi đỗ hương cống ở kỳ thi hương, trường Sơn Nam, ông được chọn vào học ở Quốc Tử Giám làm Giám sinh. Trong kỳ thi đình trên, đáng chú ý trong bậc đệ nhất giáp tiến sĩ cập đệ không lấy đầy đủ tam khôi, chỉ lấy Trịnh Tuệ là trạng nguyên và Nguyễn Quốc Hiệu là thám hoa, khuyết bảng nhãn. Ông được bổ nhậm giữ chức Thị hình Hiến sát sứ trấn Sơn Tây, Hàn lâm thị tước Đông các hiệu thư, tước Ôn thụ hầu. Khi mất, ông được truy tặng Đặc tiến kim tử vinh lộc Đại phu, Ngự sử đài kiêm Đô ngự sử, tước Thị phái hầu, hiệu Trúc Hiên tiên sinh.

 

Tuyển tập chung