Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 25/06/2016 09:58 bởi hongha83
Như Trừng Lân Giác thiền sư 如澄鄰覺禪師 (1696-1765) thế danh là Trịnh Thập, con của Phổ Quang Vương. Khi sư lớn lên thì được vua Lê Hy Tông gả công chúa thứ tư cho. Tuy sống trong lầu son gác tía nhưng tâm sư thường gửi nơi cửa thiền. Sư có tư dinh ở phường Bạch Mai, huyện Thọ Xương, sau sư cho đổi tư dinh này thành chùa gọi là chùa Liên Tông và quyết chí tu thiền. Sư dâng sớ xin xuất gia và được nhà vua chấp thuận. Ngay hôm đó, sư đi thẳng đến huyện Đông Triều lên chùa Long Động trên núi Yên Tử đảnh lễ thiền sư Chân Nguyên Chính Giác và ít lâu sau được thọ giới cụ túc rồi được truyền tâm pháp. Sau đó sư trở về trụ trì chùa Liên Tông (nay là chùa Liên Phái) ở Bạch Mai, Hà Nội. Năm 37 tuổi, một hôm sư cho gọi đại chúng lại bảo rằng: Giờ quy tịch của ta sắp đến, ta được pháp nơi hoà thượng Chân Nguyên, ta trao lại cho các ngươi, hãy nghe ta nói kệ. Nói kệ xong, sư ngồi an nhiên thị tịch.