Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 30/11/2020 21:56 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Đức Vĩ 阮德暐 (1700-1775) người làng Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, là đại thần nhà Lê trung hưng. Ông thi hương đỗ giải nguyên, năm Bảo Thái thứ 8 (1727) đỗ đồng tiến sĩ, làm quan đến Lại bộ Thượng thư, Thái tử Thái phó. Năm 1764, ông dâng biểu xin nghỉ hưu, nhưng ít lâu sau lại được mời ra, thăng làm Binh bộ Thượng thư. Sách Lịch triều hiến chương loại chí chép ông “là người cẩn thận, thanh bạch, làm quan cao mấy chục năm mà trong nhà không chứa của thừa”.