Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/11/2020 22:41

回休留柬詩

訓詁餘談竊自家,
淺低俗學玷巍科。
益裨無策酬辰卷,
疏懶空縻度歲華。
庸猥祇羞塵仕籍,
逸休何幸沐恩波。
基光僅想邀遐庇,
閒裏長春誦樂嘉。

 

Hồi hưu lưu giản thi

Huấn hỗ dư đàm thiết tự gia,
Thiển đê tục học điếm nguy khoa.
Ích tỳ vô sách thù thần quyển,
Sơ lãn không my độ tuế hoa.
Dung ổi chỉ tu trần sĩ tịch,
Dật hưu hà hạnh mộc ân ba.
Cơ quang cận tưởng yêu hà tý,
Nhàn lý trường xuân tụng lạc gia.


Năm 1764, Nguyễn Đức Vĩ dâng biểu xin nghỉ hưu, được nhà chúa chấp thuận. Trong tiệc triều đình tiễn biệt, ông làm bài thơ này tự thuật và cảm sự ưu ái trọng dụng của triều đình. Bài thơ đã được 41 quan viên trong triều hoạ 42 bài trong đó riêng Nguyễn Bá Lân hoạ 2 bài. Bài này và tất cả 42 bài hoạ đều được chép trong gia phả họ Nguyễn Đức ở Phật Tích.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Duy Hợp, Nguyễn Xuân Sáu

Giảng tập thi thư trộm dấu nhà,
Học nông tài mọn lạm cao khoa.
Báo đền ơn nước nghèo phương lược,
Buông thả thói lười phụ tuổi hoa.
Bụi bặm vụng về hoen sổ sách,
Mưa nhuần tắm gội thấm ơn xa.
Trở về quê cũ bao ao ước,
Thong thả ngày xuân dặng dặng ca.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Giảng răn sách vở nghĩ ta,
Học nông tài mọn cao khoa lạm bàn.
Kế đền ơn nước nghèo nàn,
Tuổi hoa sao nhãng thói càng lười thôi.
Vụng về hoen sổ sách rồi,
Mưa nhuần tắm gội thấm bồi ơn xa.
Ước ao về chốn quê nhà,
Ngày xuân thong thả vui ca dài dài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời