Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
3 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Tô Thuỳ Yên (86 bài)
- Chim Trắng (197 bài)
- Nguyễn Trung Thu (49 bài)
- Nguyễn Khôi (47 bài)
- Trịnh Cung (23 bài)
Tạo ngày 30/11/2020 23:18 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Duy Hợp (1938-2009) người huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Ngoài làm thơ, ông còn khảo cứu và dịch tài liệu Hán Nôm.

Tác phẩm:
- Cõi thực (tiểu thuyết, giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam)
- Dấu chân trên cát (70 bài thơ, NXB Hội Nhà văn, 2006)
- Hồ sơ người tù Yên Kinh (tập khảo cứu về Lê Quýnh, 2010)
- Danh nhân Nguyễn Gia Thiều
- Thông điệp gửi từ quá khứ
- Phong thổ Mão Điền

 

Thơ dịch tác giả khác