Đời nay là cái đời gì
Lụt đói kế tiếp loạn ly đến liền
Đất thanh binh lửa triền miên
Hoang mang lạnh lẽo tận miền biển khơi
Rồng lên rồng xuống không sai
Giáo trong suy, bởi giáo ngoài át thôi
Tổ tông đã chẳng đoái hoài
Gốc nền hỏng nát, ngọn thời rũ khô

tửu tận tình do tại