03/12/2021 05:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu tứ tặng viễn kỳ 2
秋思贈遠其二

Tác giả: Vương Nhai - 王涯

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 16/12/2007 05:57

 

Nguyên tác

厭攀楊柳臨清閣,
閑采芙蕖傍碧潭。
走馬臺邊人不見,
拂雲堆畔戰初酣。

Phiên âm

Yếm phàn dương liễu Lâm Thanh các,
Nhàn thái phù cừ[1] bàng bích đàm.
Tẩu Mã đài[2] biên nhân bất kiến,
Phất Vân đôi[3] bạn chiến sơ hàm.

Dịch nghĩa

Ở quê nàng vin cành liễu chán, bỏ lên gác xanh,
Lúc nhàn hái hoa sen bên đầm nước biếc.
Lên Chương Đài ngóng ta mà chẳng thấy ai,
Nơi chiến địa ta nghe giặc đang lăm le giao chiến.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Lầu Lâm Thanh vin mềm ngọn liễu
Đầm nước xanh hái nụ hoa sen
Cạnh Đài Tẩu Mã đường bên
Còn ham mê chiến chiếm nền Phất Vân
[1] Tức hoa sen, còn gọi là phù dung hay hà hoa.
[2] Tức Tẩu Mã Chương Đài, hay Chương Đài, do nước Tần thời Chiến Quốc xây đắp ở góc tây nam thành cũ Trường An.
[3] Tên gò, trong bài chỉ nơi biên cương chiến địa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Nhai » Thu tứ tặng viễn kỳ 2