送春詞

日日人空老,
年年春更歸。
相歡在尊酒,
不用惜花飛。

 

Tống xuân từ

Nhật nhật nhân không lão,
Niên niên xuân cánh quy.
Tương hoan tại tôn tửu,
Bất dụng tích hoa phi.

 

Dịch nghĩa

Ngày qua ngày, người cứ âm thầm già đi,
Năm qua năm, xuân lại về.
Cùng vui với chén rượu đầy,
Thương tiếc hoa rơi nào có ích gì.


Bài thơ này trong Đường thi của Trần Trọng Kim và Trần Trọng San đề tác giả là Vương Duy, nhưng thực của Vương Nhai. Toàn Đường thi cũng chép tên tác giả là Vương Nhai.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Chi Điền

Ngày tháng trôi mau kéo tuổi già,
Xuân đi, xuân đến, lại xuân qua.
Cùng nhau cất chén vui sinh thú,
Luyến tiếc mà chi mấy cánh hoa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Mỗi ngày người mỗi già thêm,
Năm qua năm tới lại đem xuân về.
Vui say vò rượu sẵn kia,
Công đâu mà tiếc làm gì hoa bay.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản

Ngày ngày người thấy già đi,
Năm năm xuân lại cứ về với ai.
Hãy cùng chén rượu làm vui,
Xin đừng vì cánh hoa rơi động lòng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Tuổi già theo ngày đến
Năm qua xuân lại về
Hãy vui cùng chén rượu
Hoa bay chớ não nề.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Già theo ngày tháng trôi nhanh
Năm quanh quẩn hết, xuân xanh đến hoài
Vui cùng cốc rượu mà say
Cần chi thương tiếc hoa bay ngoài trời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Ngày qua ngày tới người già đi,
Năm tiếp năm xuân đến đúng kỳ.
Rượu nồng cùng vui chơi thoả chí,
Hoa tàn xuân hết tiếc mà chi!

24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Sĩ Đại

Ngày ngày thêm già mãi
Năm năm xuân lại về
Bạn ơi, vui rượu đấy
Tiếc gì hoa bay kia.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái

Ngày qua ngày lại già người
Năm này năm khác vẫn chơi xuân về
Chung vui quanh chén rượu kề
Hoa bay cũng mặc, tiếc gì hoa bay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Ngày ngày thêm già lão
Năm năm lại xuân hồi
Cùng vui mời chén rượi
Thôi tiếc gì hoa rơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Ngày ngày người cứ già,
Năm năm xuân lại qua.
Vui có được chén rượu,
Chẳng cần tiếc hoa bay.

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối