28/01/2022 15:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bình nhung từ
平戎辭

Tác giả: Vương Nhai - 王涯

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2007 18:08

 

Nguyên tác

太白秋高助發兵,
長風夜卷虜塵清。
男兒解卻腰間劍,
喜見從王道化平。

Phiên âm

Thái Bạch thu cao[1] trợ phát binh,
Trường phong dạ quyển lỗ trần thanh.
Nam nhi giải khước yêu gian kiếm,
Hỉ kiến tòng vương đạo[2] hoá bình.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thái Bạch cao giúp binh xuất trận
Gió đêm dài cuốn hết bụi Hồ
Nam nhi rồi có khi cởi kiếm
Giúp vua xong an lạc biết bao
[1] Mùa thu, mùa khô ráo thời tiết thuận lợi. Xưa thường động binh vào mùa thu, sau Âu Dương Tu đời Bắc Tống có tác phẩm Thu thanh phú nổi tiếng, thu thanh (tiếng mùa thu) trở thành một ẩn dụ chỉ tiếng binh đao.
[2] Con đường chân chính ngay thẳng của các bậc thánh vương thời cổ, dùng đức độ mà trị quốc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Nhai » Bình nhung từ