Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/08/2014 15:10

春江曲

搖漾越江春,
相將採白蘋。
歸時不覺夜,
出浦月隨人。

 

Xuân giang khúc

Dao dạng Việt giang xuân,
Tương tương thái bạch tần.
Quy thì bất giác dạ,
Xuất phố nguyệt tuỳ nhân.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Sóng sánh sông xuân đất Việt
Rủ nhau đi hái bạch tần
Khi về nào biết đêm đến
Rời bến bóng trăng theo chân

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Lay thuyền, xuân sông Việt
Vừa cùng hái bạch tần
Lúc về chẳng hay tối
Xuất bến trăng theo chân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trên sông xuân Việt lăn tăn sóng
Cùng hái rau tần trắng mang về
Không ngờ đêm tối đã kề
Bến sông ra khỏi, trăng lê theo người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Quay chèo sông Việt xuân
Cùng nhau hái rau tần
Khi về không ngờ tối
Khỏi bến trăng theo chân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời