春遊曲其二

上苑何窮樹,
花間次第新。
香車與絲騎,
風靜亦生塵。

 

Xuân du khúc kỳ 2

Thượng uyển hà cùng thụ,
Hoa gian thứ đệ tân.
Hương xa dữ ti kỵ,
Phong tĩnh diệc sinh trần.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thượng uyển cây mọc không hết
Dưới hoa lần lượt đến chơi
Xe hương chen cùng ngựa quý
Không gió mà bụi khắp nơi

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Thượng uyển vô vàn cây,
Hoa lối hàng mới phủ.
Xe hương cùng nhạc ngựa,
Gió lặng lại bụi mù

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cây vô cùng trong vườn Thượng uyển
Theo lớp lang đều chuyển hoa tươi
Xe thơm với ngựa cương tơ
Gió im cũng thấy bụi mờ nhẹ bay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời